Reminiscens – en introduktion: En film om reminiscens og livshistorie i ældreplejen (2012)

199,00 kr.

Kategori:

Beskrivelse

Ordet reminiscens betyder genkaldelse – og ofte formidling – af erindringer, enten alene eller sammen med andre.

Reminiscens kan bruges som et nyttigt redskab i ældreomsorgen – også i forhold til svage ældre, herunder mennesker med demens – hvor brugen af genkendelige genstande er et godt redskab til at finde nye måder, hvorpå man kan vække associationer til fortiden.

Når man finder ”nøglen” til den enkelte person mindskes afstanden mellem omsorgspersonalet og de ældre. Metoden er derfor også berigende for de ansatte, der får en større oplevelse af et meningsfuldt og personligt engagerende arbejde.

I denne film introduceres reminiscens generelt, og historikeren Ove Dahl fra Dansk Center for Reminiscens, der er foregangsmand for reminiscensarbejdet i Danmark, fortæller om udviklingen af erindringsarbejdet gennem de sidste 15-20 år og op til i dag, hvor metoden er blevet udbredt til de fleste plejecentre.

Der bliver også givet et indblik i, hvordan man aktivt kan arbejde med beboernes livshistorie, f.eks. ved hjælp af såkaldte livsplakater, hvorved der åbnes op for et meget tættere og mere aktivt forhold mellem beboerne og plejepersonalet i dagligdagen.

Filmen er velegnet til at introducere nyt personale til reminiscens og give inspiration til, hvordan man kan berige beboernes hverdag med minder fra et langt liv.

Længde: 18 minutter.

Denne film leveres som en MP4-fil, der bliver fremsendt over nettet via WeTransfer, når du har afsluttet dit køb. Husk derfor at indtaste din e-mail-adresse, som vil blive brugt til filoverførslen (der tillægges ikke noget leveringsgebyr).

Hvis du ønsker at overføre den købte fil til din iPhone e.l., er det sandsynligvis nødvendigt, at du anvender en computer til download (via iTunes) eller bruger en cloudservice som fx DropBox, da Apple typisk ikke tillader direkte download. Hvis du derimod har en Android-enhed, er det ligetil at downloade direkte til din enhed.