Film 7: Demente beboere

199,00 kr.

Beskrivelse

På de danske plejecentre lider størstedelen af beboerne af demens i mere eller mindre udtalt grad, og det skaber store udfordringer for plejepersonalet og de pårørende i dagligdagen.

Demenssygdommen kan ændre personligheden, give humørudsving, påvirke sproget eller udarte sig i aggressiv adfærd, og det er derfor vigtigt at vide noget om bag- grunden for sygdommen og forstå, hvorfor beboeren reagerer på en bestemt måde.

Man skal være opmærksom på depression, der tit følger lige i hælene på demens- sygdommen.

Smerter, og behandling med smertestillende medicin, er et andet vigtigt område, som personalet også skal kende til.

Den demente beboer ser og tolker verden på en ganske anden måde end raske mennesker, og det kan føre til situationer med udadreagerende og aggressiv adfærd, der kan være meget svære at forstå og håndtere.

Længde: 18 minutter.

Denne film leveres som en MP4-fil, der bliver fremsendt over nettet via WeTransfer, når du har afsluttet dit køb. Husk derfor at indtaste din e-mail-adresse, som vil blive brugt til filoverførslen (der tillægges ikke noget leveringsgebyr).

Hvis du ønsker at overføre den købte fil til din iPhone e.l., er det sandsynligvis nødvendigt, at du anvender en computer til download (via iTunes) eller bruger en cloudservice som fx DropBox, da Apple typisk ikke tillader direkte download. Hvis du derimod har en Android-enhed, er det ligetil at downloade direkte til din enhed.