1980'erne

I begyndelsen af 1980'erne holdt videoteknologien for alvor sit indtog, og dette førte til store omvæltninger i film- og tv-branchen. Pludselig kunne man anvende langt billigere videobånd til optagelse og samtidig undgå dyre laboratorieomostninger til fremkaldelse og distribution, og dette gjorde, at der skete en revolution på området - og i starten ikke altid til det bedre. Mange større og mindre konkurrenter myldrede frem, og det blev sværere at overbevise kunderne om, hvor vigtig kvalitet og know-how var i forhold til de mange hurtige, men ikke altid så gode, løsninger, der dukkede op rundt omkring.

Klinisk Film investerede og omlagde også dele af produktionen til video, men der var mange udfordringer omkring sammenhængen mellem pris og kvalitet, og firmaet var nødt til at skære ned på medarbejderstaben og tænke nyt.

I 1985 valgte Eric Secher at udtræde som partner i firmaet, hvorefter Morten, Karstens ældste søn, gik ind som partner. Han havde løbende uddannet sig bl.a. på filmskole i London og på Filmvidenskab på Københavns Universitet.

Tiderne var dog trange og i slutningen af 1989 måtte Klinisk Film A/S se et større underskud i øjnene og lade sig lukke. Det engelske søskendefirma, Clinic Films, videreførte dog familiedynastiets aktiviteter ind i det næste årti, idet Morten Hjertholm flyttede til England med sin kone Nicola i sommeren 1989 og satte sig i spidsen for den engelske gren.

Den yngste bror Henrik Hjertholm, der på det tidspunkt gik i gymnasiet, viste også store evner indenfor det filmiske og tekniske, og han var i stigende grad med på produktionerne.